вторник, 5 января 2016 г.

Древнее Причерноморье

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧИТАНЬ ПАМЯТІ П.О. КАРИШКОВСКОГО,

(ПУБЛІКУЄТЬСЯ КОЖНІ ДВА РОКИ)

«Древнее Причерноморье» - збірка матеріалів міжнародної конференції «Читання 

пам’яті професора П.Й. Каришковського», що раз на 2-3 роки проводиться кафедрою 

історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. Проведення конференції завжди 

приурочене до дня народження П.Й. Каришковського – 12 березня. 

Учений-енциклопедист, Петро Йосипович Каришковський (1921-1988) – видатний 

історик-антикознавець, спеціаліст у галузях нумізматики, грецької та латинської 

епіграфіки Північного Причорномор’я, візантиніст, блискучий лектор, професор 

Одеського університету, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх 

віків (1963-1988 рр.) – вписав яскраву сторінку в культурну історію міста та країни, 

виховав плеяду учнів. Учений зі світовим ім’ям, П.Й. Каришковський був заочно 

обраний членом-кореспондентом Германського археологічного інституту та Нью-

Йоркського нумізматичного товариства, стояв у витоків Одеського археологічного 

товариства.

У збірці «Древнее Причерноморье» публікуються матеріали, надані авторами з
 
провідних наукових центрів України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії

 та інших країн, спеціалістами з всесвітньої історії періоду античності, середніх віків та 

раннього модерного часу, археології, нумізматики, епіграфіки тощо.

  

Комментариев нет:

Отправить комментарий