среда, 9 марта 2016 г.

ХI читання пам’яті професора П.Й. Каришковського


народна конференція
ХI читання пам’яті
професора П.Й. Каришковського
11–13 березня 2016 року
Програма проведення конференції
11 березня
10:00-11:00  РЕЄСТРАЦІЯ учасників конференції. Конференц-зал Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2.
11:00-12:00 – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. – Конференц-зал Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2.
Відкриття конференції
Вступне слово голови Оргкомітету ХI Читань пам’яті П.О. Каришковського, завідувача кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ імені І.І. МечниковаНємченко Ірини Вікторівни.
Привітання:
Коваль Ігор Миколайовичректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Кушнір В’ячеслав Григоровичдекан історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова.
Самойлова Тетяна Львівна, завідувач відділом археології Північно-Західного Причорномор’я ІА НАНУ, м. Одеса.
Виступи:
Полищук Людмила Юрьевна (Одесса). Петр Осипович Карышковский (штрихи к биографии).
Буйских Сергей Борисович (Киев). П.О. Карышковский – поэт Божьей милостью.
Романова Олена Олексіївна та Чуєва Катерина Євгенівна (Київ). Презентація: «Секція «Археологія та давнє мистецтво» ІСОМ Україна».

13:00 – СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ. – Історичний факультет ОНУ,
вул. Єлисаветинська, 12.
Секція I.
Історія археологічних досліджень Північного Причорномор’я.
Археологія первісного часу. (ауд. № 
28)
Голова секції: Тощев Г.М., секретар – Кіосак Д.В.
Охотников Сергей Борисович (Одесса). Одесса–Молдова: археологические связи, скрепленные веками.
Бодзек Ярослав, Чоп Януш (Краков). Выставка «Сокровища побережья Черного моря – золото, скульптура, керамика из Одесского археологического музея» в Национальном музее Кракова и охрана культурного наследия Северного Причерноморья
Левченко Валерій Валерійович (Одеса). Коротка історія Одеського археологічного інституту: від зародження ідеї до її реалізації за ініціативою «знизу» та ліквідації «зверху» (до 95-річчя від дня заснування).
Голик Арсеній Анатолійович (Бердянськ). Археологічні розвідки Б.М. Гракова у Першотравневому та Маріупольському районах Донецької області у 50-х роках ХХ ст.
Кава-брейк 14:30 – 14:50 (ауд. № 20)
Сминтина Олена Валентинівна (Одеса). Теорія культурної пружності у первісній археології в системі моделювання відповіді людини на глобальні зміни клімату.
Пиструил Игорь Владимирович (Одесса). О кремневом инвентаре стоянки Ильинка.
Бурдо Наталья Борисовна (Киев). Зооморфные сюжеты в росписи Триполья-Кукутень.
Відейко Михайло Юрійович (Київ). Про час та місце виникнення багатоканальних гончарних горнів.
Головко Cергій Володимирович(Ульяновка) Нове Трипільське поселення раннього періоду Мечиславка.
Тощев Геннадий Николаевич (Запорожье). Об одной группе погребальных комплексов Бабинской культуры (культуры многоваликовой керамики) в Пруто-Днестровском междуречье.
Сурду Виктория Валентиновна(Кишинев). Историографические аспекты исследования ямной культуры Карпато-Днестровского региона.
Кава-брейк 16:30 – 16:50 (ауд. № 20)
Иванова Светлана Владимировна(Одесса). Центральноевропейские связи Северо-Западного Причерноморья в бронзовом веке.
Попович Сергей, Чебан Ион, Агульников Сергей, Норок Ион (Кишинев). Спасательные археологические исследования кургана №8 у г. Чимишлия, республика Молдова в 2015 г. (предварительная информация).
Кіосак Дмитро Володимирович (Одеса). „Степовий вплив” та пам’ятки типу Сабатинівки I (за матеріалами поселення Шамраї).
Агульников Сергей, Чебан Ион(Кишинев). Исследования курганов на Нижнем Пруту.

Секція II.
Історія та археологія Причорномор’я доби середньовіччя (ауд. №
11)
Голова секції – Дергачова Л.В.., секретар – Паламарчук С.В.
Красножон Андрей Васильевич (Одесса). Презентация монографии «Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях».
Джаксон Татьяна Николаевна,Подосинов Александр Васильевич(Москва). К вопросу о преемственности этногеографических представлений в топонимии Северного Причерноморья.
Винокуров Николай Игоревич (Москва),Пономарев Леонид Юрьевич (Керчь). К хронологии и периодизации городища Артезиан в средневековый период (предварительные данные).
Пархоменко Мария Викторовна(Харьков). О раннесредневековой жилой застройке в северо-восточном и северном районах Херсонеса – Херсона.
Гордієнко Дмитро Сергійович (Київ). Архітектурні пам’ятки Криму в дослідженнях Володимира Січинського.
Рябцева Светлана Станиславовна(Кишинев). О некоторых характерных типах позднесредневековых бусинных украшений из Карпато-Балканского региона
Климовский Сергей Иванович (Киев). Наемный труд в Киевской Руси и проблема ее социального строя.
Маринич Илья Игоревич (Одесса). Миграция Черных Клобуков в период установления господства Золотой Орды в Северо-Западном Причерноморье.
Гизер Сергей НиколаевичМалюкевич Александр Евгеньевич (Одесса). Домусульманские черты в погребальном обряде ногайского могильника у с. Молога.
Кава-брейк 15:00 – 15:20 (ауд. № 20)
Тощев Андрей Геннадиевич (Запорожье-Одесса). Мусульманские черты в постордыском погребальном обряде.
Білецька Ольга Валеріївна (Осички). Odessus на західноєвропейських картах (до вивчення історичної географії України).
Радзиховская Елена Александровна(Одесса). Новая украинская публикация портоланов как источник для изучения Северного Причерноморья.
Камададзе Кахабер Мерабович (Батуми). Турецкие фаянсовые кофейные чашечки в памятниках Юго-Западной Грузии.
Кава-брейк 17:00 – 17:20 (ауд. № 20)
Дергачева Лилия Валентиновна(Кишинев). К вопросу об интерпретации герба со строительной плиты 1454 года из Белгородской крепости.
Паламарчук Светлана Васильевна(Измаил). Измаил Османский.
Богуславский Григорий Степанович(Одесса). Общее и особенное в экономической истории средневековых урбанистических центров золотоордынского и молдавского Поднестровья.

Секція III.
Історія та археологія стародавнього світу (ауд. №9)
Голова секції – Буйських С.Б., секретар – Майборода П.А.
Romanova Olena (Kyiv). Autobiographical tradition of Dendera and its historical context (during the Old Kingdom and the First Intermediate Period).
Вертиенко Анна Владимировна (Киев). Магия против «восточной угрозы»: ритуальная практика египтян во время Второго персидского завоевания.
Тарасенко Микола Олександрович(Київ)Зовнішній саркофаг ОАМ № 52976 і поховальний інвентар Несітауджатахет.
Кава-брейк 14:00 – 14:20 (ауд. № 20)
Волканов Сергей Иванович (Одесса). Реформа избрания архонтов в 487 г. до н.э. и στρατηγία Фемистокла с 489 до 481/0 гг. до н.э.
Вар’ян Оксана Олександрівна(Мелітополь-Запоріжжя). Громадянські цінності в Давніх Афінах класичного періоду.
Гуменний Віктор Леонідович (Львів). Senatus consultum de Cn. Pisone patre у контексті взаємин Римської імперії та Парфії на початку І ст. н.е.
Майборода Павел Андреевич (Одесса). Первый день творения в книге Бытия: Кирилл Александрийский против Юлиана Отступника.
Кава-брейк 15:40 – 16:00 (ауд. № 20)
Одрін Олександр Вадимович (Київ). З історії грецько-скіфських торговельних відносин: торгівля худобою. Археозоологічні дані та етнографічні паралелі.
Самойлова Татьяна Львовна (Одесса). Некоторые аспекты экономики Тиры.
Былкова Валерия Павловна (Херсон) Два гротеска с Белозерского поселения (IV в. до н. э.)
Добролюбский Андрей Олегович (Одесса). Находка скарабея из гематита на одесском побережье.
Кава-брейк 17:30 – 17:50 (ауд. № 20)
Мельчарек Мариуш (Варшава). Еще раз о перипле Псевдо-Скилака (§ 68): Никоний и Офиусса.
Буйских Сергей Борисович (Киев). К локализации Канкита.
Колесниченко Анжелика Николаевна(Одесса). Стеклянные сосуды конца VI – нач. V в. до н.э., изготовленные в технике сердечника, из некрополя Ольвии в районе Широкой Балки.
Бондаренко Денис Владимирович,Васильчук Александр Викторович(Николаев). Предварительные итоги исследования зольника познеархаического времени на поселении Викторовка-І.

12 березня
10:00 – СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ. – Історичний факультет ОНУ

Секція III.
Історія та археологія стародавнього світу (ауд. №9)
Голова секції – Дзиговський О.М ,секретар – Синельников О.С.
Буравчук Ольга Евгеньевна (Киев). Применение шаблона в росписи пелик «керченского» стиля.
Хамула Дмитрий Валентинович(Одесса). Расписная пелика «керченского стиля» из собрания Одесского археологического музея.
Котенко Вікторія Володимирівна(Полтава-Опішня). Проста гончарна кераміка з поселення Маслини.
Ляшко Светлана Николаевна (Киев),Папанова Валентина Анатольевна(Бердянск). Свинцовые пряслица из пригородных усадеб Ольвии.
Матеевич Наталья (Кишинев), Редина Евгения Федоровна (Одесса). Амфорный импорт на поселениях морского побережья Одесского залива.
Кава-брейк 11:40 – 12:00 (ауд. № 20)
Николаев Николай Ильич (Николаев). Новые сведения об ольвийских эпонимах.
Филиппенко-Коринфский Андрей Анатольевич (Севастополь) Херсонесская башня Беляуса (история изучения и перспективы).
Смирнов Олександр Ігоревич, Смирнов Леонід Ігоревич (Миколаїв). Нова антична пам’ятка археології на території м. Миколаєва.
Копылов Виктор Павлович, Русаков Михаил Юрьевич (Ростов-на-Дону). Специфика распространения раннескифских погребальных памятников в Северном Причерноморье.
Махортых Сергей Владимирович (Киев). Бронзовые колокольчики VII-VI вв. до н.э. из скифских памятников юга Восточной Европы.
Кава-брейк 13:20 – 13:40 (ауд. № 20)
Сай Тетяна Миколаївна (Київ). Зображення на пластинах від дерев’яних чаш з кургану Омельник.
Симоненко Александр Владимирович(Киев). О происхождении позднескифской культуры Нижнего Днепра.
Синельников Александр Сергеевич(Одесса). История изучения гетской культуры левобережья Нижнего Дуная.
Синика Виталий Степанович(Тирасполь), Тельнов Николай Петрович(Кишинев). Скифское погребение с литиком-скарабеоидом на левобережье Нижнего Днестра.
Дзиговский Александр Николаевич(Одесса). Царство Фарзоя: полвека спустя.
Козленко Роман Олександрович(Николаев). “Вспомогательные отряды” ольвийского декрета из-под Мангупа.
Кава-брейк 15:20 – 15:40 (ауд. № 20)
Хмелевский Дмитрий Николаевич(Киев). Исследования северной оборонительной линии римской цитадели Ольвии в 2005-2015 гг.
Гребенников Виктор Борисович,Снытко Иван Алексеевич (Николаев). Новий некрополь черняхівської культури в м. Миколаїв.
Пересунчак Олександр Сергійович(Завалля). Черняхівське поселення Біла Скеля (Кам’яне-Завалля) на Середньому Побужжі.

Секція IV.Візантиністика. Європейська історія доби середньовіччя
та раннього модерного часу
 (ауд. № 11)
Голова секції – Ціватий В.Г., секретар – Чепіженко В.В.
Попова Татьяна Николаевна (Одесса). У истоков дисциплинарных традиций: А.Г. Брикнер.
Домановська Марина Євгенівна (Харків). Візантиністика в працях і навчальних курсах юристів Харківського університету (середина ХІХ – початок ХХ ст.).
Лиман Сергей Иванович (Харьков). История генуэзских владений в Крыму в творчестве Филиппа Карловича Бруна (1804–1880).
Довгополова Оксана Андреевна (Одесса). Новая публикация переписки П.М. Бицилли и семьи Флоровских (из архивов Болгарии и США).
Сорочан Сергей Борисович (Харьков). О новелле 575 г. и морских судах византийского Херсонеса-Херсона.
Домановський Андрей Николаевич(Харьков). Византийские пограничные торговые города в IV–IX вв.
Демин Олег Борисович (Одесса). Славянская письменность Кирилла и Мефодия в Македонии в конце IХ века.
Луговий Олег Михайлович (Одеса). Паломництва до Святої землі ХI ст. та німці на військовій службі у Візантії.
Кава-брейк 11:15 – 11:35 (ауд. № 20)
Ясіновська Оксана Василівна (Львів). Візантійська спадщина у слов’янських рукописах (на прикладі катен у Кристинопольському апостолі ХІІ ст.).
Чепіженко Вадим Віталійович (Одеса). Рицарі-лолларди біля англійського престолу: до проблеми політичного вікліфізму в Англії другої половини XIV ст.
Гуцул Володимир Миколайович(Ужгород). Рицарство як воєнна сила у другій половині ХV – першій третині ХVI ст.: криза чи ренесанс?
Ясіновський Андрій Юрійович (Львів). Повільний поспіх Альда Мануція (1450–1515).
Kuzmin Eugene (Jerusalem). Johannes Reuchlin and Anacharsis the Scythian
Ковбасюк Стефанія Андріївна (Київ). «Таємна вечеря» кануну Реформації: особливості пізньосередньовічної мнемоніки в німецькому мистецтві початку XVI ст.
Прохорова Алла Юрьевна (Одесса). Инцидент Антуана Дюпра де Нантуйе: между характером и политикой.
Кава-брейк 13:50 – 14:10 (ауд. № 20)
Циватый Вячеслав Григорьевич (Киев). Образ дипломата и политико-дипломатическая практика в войнах позднего средневековья или раннего нового времени: институциональное измерение.
Кондратьев Сергей Витальевич(Тюмень). Некоторые компоненты юнионистской идеи в Англии и Шотландии в начала XVII в.
Немченко Ирина Викторовна (Одесса). Игры контекстов: политическое учение Роберта Филмера в англофонной историографии.
Тоцький Павло Микитович (Одеса). Питання стану освіти та релігійної толерантності у наказах Генеральним штатам Франції 1789 р.

Секція V.
Антична та середньовічна нумізматика (ауд. № 28)
Голова секції – Мельчарек М., секретар – Янов Д.М.
Булатович Светлана Андреевна(Одесса). П.О. Карышковский и проблемы чеканки и обращения кизикинов.
Музичко Олександр Євгенович (Одеса). До наукової біографії П.О. Каришковського: відгук професора С.Я. Борового на автореферат докторської дисертації «Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)».
Гаркуша Наталья Михайловна(Николаев). Из истории формирования античной нумизматической коллекции Николаевского краеведческого музея.
Буйских Алла ВалерьевнаКрутилов Валерий Викторович (Киев). Находка ранней гекты Кизика в Ольвии.
Ивченко Андрей Валерьевич (Киев). Погребение с «кладом» дельфинов на некрополе Ольвии.
Кава-брейк 12:10 – 12:30 (ауд. № 20)
Туровский Евгений Яковлевич(Севастополь), Колесниченко Евгений Александрович (Одесса). Еще раз о первых сериях чеканенной ольвийской меди.
Алексеев Владимир ПетровичЛобода Петр Григорьевич (Одесса). Монеты Тиры, Никония и Ольвии в новых находках.
Мельников Олег Николаевич (Николаев). «Надчеканка на серебряных монетах Пантикапея и ольвийский закон Каноба».
Избаш-Гоцкан Татьяна Александровна(Одесса). К вопросу о судьбе коллекции И. А. Терлецкого.
Вальчак Элиза (Варшава). Некоторые замечания о свинцовых тeccepах Xерсонесa из коллекции И. Tepлeцкoгo.
Мызгин Кирилл Валерьевич (Варшава). Находки ауреусов Галлиена (253-268 гг.) на территории Украины.
Маярчак Сергій Петрович(Хмельницький). Скарб римських денаріїв з Нової Ушиці на Поділлі.
Кава-брейк 14:15 – 14:35 (ауд. № 20)
Моисеенко Никита Сергеевич (Санкт-Петербург). Новые данные о монетах Святополка с дифферентом «крест».
Янов Дмитрий Миронович (Одесса). Новые данные о находках монет в Одесской области.
Бойко-Гагарін Андрій Сергійович (Київ). Дані щодо елементного складу сплаву литовських солідів 1618-1619 рр.
Кокоржицкая Татьяна Николаевна, Корпусова Ирина Владимировна(Одесса), Шаронов Александр Анатольевич (Измаил). Западноевропейские и русские монеты 70-х гг. XV – 40-х гг. XX вв. в собрании Вилковского историко-краеведческого музея.
Кирошка Аделаида (Кишинев). Бельгийская медаль 1913 года в честь 300-летия Королевской Гильдии “Кавалеры Св. Михаила” в Генте (1613-1913).

17:00 – Підведення підсумків конференції.
Грецький фонд культури (Одеса)

18:00 – Фуршет
Грецький фонд культури (Одеса)

13 березня
10:00 – відвідання могили П.Й. Каришковського на ІІ Християнському цвинтарі
Культурна програма:
Екскурсія до Білгород-Дністровської фортеці
Екскурсія до Одеського археологічного музею

вторник, 5 января 2016 г.

Древнее Причерноморье

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧИТАНЬ ПАМЯТІ П.О. КАРИШКОВСКОГО,

(ПУБЛІКУЄТЬСЯ КОЖНІ ДВА РОКИ)

«Древнее Причерноморье» - збірка матеріалів міжнародної конференції «Читання 

пам’яті професора П.Й. Каришковського», що раз на 2-3 роки проводиться кафедрою 

історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. Проведення конференції завжди 

приурочене до дня народження П.Й. Каришковського – 12 березня. 

Учений-енциклопедист, Петро Йосипович Каришковський (1921-1988) – видатний 

історик-антикознавець, спеціаліст у галузях нумізматики, грецької та латинської 

епіграфіки Північного Причорномор’я, візантиніст, блискучий лектор, професор 

Одеського університету, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх 

віків (1963-1988 рр.) – вписав яскраву сторінку в культурну історію міста та країни, 

виховав плеяду учнів. Учений зі світовим ім’ям, П.Й. Каришковський був заочно 

обраний членом-кореспондентом Германського археологічного інституту та Нью-

Йоркського нумізматичного товариства, стояв у витоків Одеського археологічного 

товариства.

У збірці «Древнее Причерноморье» публікуються матеріали, надані авторами з
 
провідних наукових центрів України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії

 та інших країн, спеціалістами з всесвітньої історії періоду античності, середніх віків та 

раннього модерного часу, археології, нумізматики, епіграфіки тощо.

  

І.В. Нємченко, Х читання пам’яті Петра Йосиповича Каришковського

11–12 березня 2013 р. на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулася міжнародна наукова конференція «Х читання пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського». Видатний науковець, історик-античник, спеціаліст з нумізматики, грецької та латинської епіграфіки Північного Причорномор’я, візантиніст, людина енциклопедичних знань, П.Й. Каришковський (1921–1988) був професором Одеського університету, завідувачем кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. В умовах «закритости» тогочасної  радянської системи П.Й. Каришковського було заочно обрано членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту і Нью-Йоркського нумізматичного товариства. У рідному місті вчений багато років очолював Одеське археологічне товариство.
Заснована П.Й. Каришковським у 1963 р. кафедра історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ імені І.І. Мечникова сумісно з Одеським археологічним музеїм НАНУ та Відділом археології Північно-Західного Причорномор’я НАНУ традиційно проводить Читання пам’яті професора П.Й. Карышковського, цього рокувже десяті. Конференція, як завжди, за часом пов’язана з 12 березня   – днем народження вченого.
У Читаннях взяли участь історики-античники та археологи, медієвісти й нумізмати, сходознавці та візантиністи, фахівці з історії країн Західної Європи раннього модерного часу. Таке розмаїття наукових інтересів цілком відповідає концепції Читань, які присвячен пам’яті вченогонциклопедіста. До участі у конференції зазвичай запрошуються спеціалісти в тих галузях історичного знання, у яких проявився могутній талант П.Й. Карышковського – науковця та педагога.
Збірка «Стародавнє  Причорномор’я», де представлені материали конференції, за своїм змістом є значно ширшою, ніж її звична назва як тематично, так і хронологічно. Та й сама назва дозволяє розширювальну трактовку, адже конференція відбувається в Одесі – на древній землі Північно-Західного Причорномор’я.
         З плином часу чисельність учасників Читань пам’яті  П.Й. Каришковського постійно зростає. На конференцію 2013 р. надали статті й виступили з доповідями 130 науковців.         «Географія» X Читань є досить широкою: Болгарія (Сілістра), Молдова (Кишинів), Польща (Варшава, Краков, Торунь), Росія (Москва, Санкт-Петербург, Бєлгород, Ростов-на-Дону, Тула), Україна (Київ, Білгород-Дністровський, Бердянськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ізмаїл, Ільїчівськ, Керч, Львів, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Симферополь, Харків, Херсон, Чернівці), Франція (Кемпер). У X випуску «Стародавнього Причорномор’я», видання якого співпало з початком конференції (Древнее Причерноморье. – Вып. X./ Глав. ред. И.В. Немченко. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2013. – 654 с.), вийшла друком 101 стаття.
         Робота конференції проходила у форматі 8 секцій: I. Історія та археологія первісного часу; II. Історія та археологія Північного Причорномор’я за доби античності; III. Антична нумізматика; IV. Історія стародавнього світу; V. Історія західноєвропейського середньовіччя та раннього модерного часу; VI. Історія та археологія Східної Європи в середні віки; VII. Історія та археологія Візантії; VIII. Середньовічна нумізматика.
Виступи доповідачів як правило викликали велику фахову зацікавленість та супроводжувались жвавим обговоренням.
Підсумки роботы було підведено на сумісному засіданні. Учасники Читань відмітили высокий науковий рівень конференции та висловили сподівання на подальші її проведення у майбутньому.

І.В. Нємченко, голова Оргкомітету «Х читань пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського», завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І.І. Мечникова