вторник, 5 января 2016 г.

І.В. Нємченко, Х читання пам’яті Петра Йосиповича Каришковського

11–12 березня 2013 р. на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулася міжнародна наукова конференція «Х читання пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського». Видатний науковець, історик-античник, спеціаліст з нумізматики, грецької та латинської епіграфіки Північного Причорномор’я, візантиніст, людина енциклопедичних знань, П.Й. Каришковський (1921–1988) був професором Одеського університету, завідувачем кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. В умовах «закритости» тогочасної  радянської системи П.Й. Каришковського було заочно обрано членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту і Нью-Йоркського нумізматичного товариства. У рідному місті вчений багато років очолював Одеське археологічне товариство.
Заснована П.Й. Каришковським у 1963 р. кафедра історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ імені І.І. Мечникова сумісно з Одеським археологічним музеїм НАНУ та Відділом археології Північно-Західного Причорномор’я НАНУ традиційно проводить Читання пам’яті професора П.Й. Карышковського, цього рокувже десяті. Конференція, як завжди, за часом пов’язана з 12 березня   – днем народження вченого.
У Читаннях взяли участь історики-античники та археологи, медієвісти й нумізмати, сходознавці та візантиністи, фахівці з історії країн Західної Європи раннього модерного часу. Таке розмаїття наукових інтересів цілком відповідає концепції Читань, які присвячен пам’яті вченогонциклопедіста. До участі у конференції зазвичай запрошуються спеціалісти в тих галузях історичного знання, у яких проявився могутній талант П.Й. Карышковського – науковця та педагога.
Збірка «Стародавнє  Причорномор’я», де представлені материали конференції, за своїм змістом є значно ширшою, ніж її звична назва як тематично, так і хронологічно. Та й сама назва дозволяє розширювальну трактовку, адже конференція відбувається в Одесі – на древній землі Північно-Західного Причорномор’я.
         З плином часу чисельність учасників Читань пам’яті  П.Й. Каришковського постійно зростає. На конференцію 2013 р. надали статті й виступили з доповідями 130 науковців.         «Географія» X Читань є досить широкою: Болгарія (Сілістра), Молдова (Кишинів), Польща (Варшава, Краков, Торунь), Росія (Москва, Санкт-Петербург, Бєлгород, Ростов-на-Дону, Тула), Україна (Київ, Білгород-Дністровський, Бердянськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ізмаїл, Ільїчівськ, Керч, Львів, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Симферополь, Харків, Херсон, Чернівці), Франція (Кемпер). У X випуску «Стародавнього Причорномор’я», видання якого співпало з початком конференції (Древнее Причерноморье. – Вып. X./ Глав. ред. И.В. Немченко. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2013. – 654 с.), вийшла друком 101 стаття.
         Робота конференції проходила у форматі 8 секцій: I. Історія та археологія первісного часу; II. Історія та археологія Північного Причорномор’я за доби античності; III. Антична нумізматика; IV. Історія стародавнього світу; V. Історія західноєвропейського середньовіччя та раннього модерного часу; VI. Історія та археологія Східної Європи в середні віки; VII. Історія та археологія Візантії; VIII. Середньовічна нумізматика.
Виступи доповідачів як правило викликали велику фахову зацікавленість та супроводжувались жвавим обговоренням.
Підсумки роботы було підведено на сумісному засіданні. Учасники Читань відмітили высокий науковий рівень конференции та висловили сподівання на подальші її проведення у майбутньому.

І.В. Нємченко, голова Оргкомітету «Х читань пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського», завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І.І. Мечникова       

Комментариев нет:

Отправить комментарий